Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

07.06.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň iýun aýynyň 07-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi,...

Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy

Türkmenistanyň Mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­tini has-da ös­dür­mek üçin di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­luny ulanmak we sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak mak­sa­dy bi­len, Hormatly Prezidentimiz ta­ra­pyn­dan tas­syk­la­nan 2019-njy ýyldan başlap, 2025-nji ýyla çenli Türkmenistanda sanly...

Arkalaşygynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

31.05.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň maý aýynyň 31-i (TDH). Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi boldy.

Şu ýyl GDA başlyklyk edýän ýurt hökmünde...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

29.05.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň maý aýynyň 29-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

Ir...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

24.05.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň maý aýynyň 24-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere we käbir...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

17.05.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň maý aýynyň 17-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

10.05.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň maý aýynyň 10-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de birnäçe...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze obanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

08.05.2019

Serdar etrap, 2019-njy ýylyň maý aýynyň 8-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz «Altyn asyr» Türkmen kölüniň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

02.05.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň maý aýynyň 2-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ykdysadyýetimiziň pudaklarynda dört aýyň dowamynda ýerine ýetirilen...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

25.04.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň aprel aýynyň 25-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir...

Biziň hyzmatlarymyz