KENAR ÝAKASYNDAKY BIRINJI YKDYSADY FORUMY

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda türkmen kenarýakasynda üstünlikli birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi.Foruma gatnaşyjylaryň hatarynda Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Mamedow, Eýran Yslam Respublikasynyň Birinji Wise-prezidenti Eshak...

Geljege nazarlanan forum.

Köpimize mälim bolşy ýaly, Hazar deňziniň hukuk derejesini resmileşdirmek üçin Hazarýaka döwletleri gepleşikleri 1996-njy ýyldan bäri geçirýärdi. Ilkinji kadalaşdyryjy Resminama, 2003-nji ýylyň noýabr aýynda bäştaraplaýyn gol çekildi. Ol Hazar deňziniň gurşawyny goramak boýunça Konwensiýa boldy. Şol Konwensiýa 2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda...

Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Goýum hasaplama

Walýuta:

Goýum:

Jemi pul:

Möhlet:

Netijesi:

Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz