BILDIRIŞ

“Senagat” PTB-y pasport geleşiklerini resmileşdirmek we zähmet haklaryny almak üçin 2017-nji ýylyň 31-nji dekabyryna çenli şenbe, ýekşenbe günleri hem işleýändigini habar berýär.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

15.12.2017

Aşgabat, 15-nji dekabr 2017-nji ýyl. (TDH).  Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň...

Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Goýum hasaplama

Walýuta:

Goýum:

Jemi pul:

Möhlet:

Netijesi:

Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz